3276/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3276/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án Phát triển du lịch huyện Thọ Xuân đến năm 2030
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT191160961-9-20221664251006445hoangmc27.09.2022_15h02p43_thinv_29-09-2022-08-12-02_signed.pdf
 Trở về trang trước