602/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
602/UBND-KTTC
Thu hồi đất ngoài mốc GPMB dự án Xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Hà Trung
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT187845633-1-20211610443386580_liemmx_12-01-2021-21-34-31_signed.pdf
 Trở về trang trước