1217/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1217/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu thương mại dịch vụ và văn phòng làm việc Hoa Dũng tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/03/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT272741162-3-20241711500116225_thinv_28-03-2024-07-57-02_signed.pdf
 Trở về trang trước