136/GP-UBND
Chi tiết văn bản
136/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ môi trường xanh Hoàng Hải Hà, địa chỉ: Số 116 Lê Lai, phương Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá”
Ngày ban hành 13/10/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT56167654-10-20231697163970373_(giangld)(13.10.2023_15h26p32)_signed.pdf
 Trở về trang trước