1/CT-UBND
Chi tiết văn bản
1/CT-UBND
Chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Ngày ban hành 02/01/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct1.signed.pdf
 Trở về trang trước