8921/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
8921/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Cảng container Long Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn
Ngày ban hành 22/06/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT336157506-6-20221655676865148trangnt22.06.2022_08h06p55_tuandm_22-06-2022-08-57-50_signed.pdf
 Trở về trang trước