90/TB-UBND
Chi tiết văn bản
90/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1)
Ngày ban hành 18/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb90_signed.pdf
 Trở về trang trước