122/TB-UBND
Chi tiết văn bản
122/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền tại Hội nghị đánh giá kết quả và giải pháp thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính Phủ trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 11/07/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb122_signed.pdf
 Trở về trang trước