13680/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13680/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép các công trình dự án được thực hiện trong năm 2019, cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13680.signed.pdf
 Trở về trang trước