4310/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4310/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển hạ tầng Đức Anh chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn
Ngày ban hành 12/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT617574388-10-20201601750471437_quyennd_11-10-2020-11-49-09_signed.pdf
 Trở về trang trước