14447/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14447/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Cửa hàng kinh doanh thương mại về vật liệu xây dựng tại xã Yên Tâm, huyện Yên Định (lần 2)
Ngày ban hành 15/10/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT307673761-10-20201602650401924_dinhquanghung_14-10-2020-16-29-26_signed.pdf
 Trở về trang trước