3670/UBND-CN
Chi tiết văn bản
3670/UBND-CN
Tham mưu giao sử dụng nút giao đấu nối từ đường nhánh cửa hàng xăng dầu Quảng Tiến vào Ql.47
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3670.signed.pdf
 Trở về trang trước