15/2022/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
15/2022/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 05/05/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT669244778-5-20221651588871119_thinv_05-05-2022-08-01-01_signed.pdf
 Trở về trang trước