40/GP-UBND
Chi tiết văn bản
40/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho hộ ông Trần Hoài Nam, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 06/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp40.signed.pdf
 Trở về trang trước