16020/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16020/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT877112674-10-20211634021496958_(trangnt)(13.10.2021_07h22p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước