7141/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7141/UBND-CN
Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Đề án đô thị Phong Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT251108396-5-20231684888891470_(hieulv)(25.05.2023_07h36p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước