495/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
495/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 979/QĐ-UBND ngày 24/03/2015 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 31/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d495_signed.pdf
 Trở về trang trước