10282/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10282/UBND-CN
Giao tham gia ý kiến Dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT764894712-7-20201596081415075_(chanth)(30.07.2020_15h50p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước