8846/UBND-CN
Chi tiết văn bản
8846/UBND-CN
Giao sử dụng nút giao đấu nối dự án đường Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương vào Ql 1A tại Km339+390 (Trái tuyến)
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8846_signed.pdf
 Trở về trang trước