125/GP-UBND
Chi tiết văn bản
125/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất cho Công ty TNHH Một thành viên Quỳnh Kim
Ngày ban hành 02/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp125.signed.pdf
 Trở về trang trước