11406/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11406/UBND-CN
Cho phép tận thu khối lượng đất thừa trong quá trình thi công Dự án Khu du lịch sinh thái Anh Cường tại xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT132014384-7-20221658220822001_(giangld)(04.08.2022_11h47p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước