4808/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4808/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch giải trí An Bình Mai Việt Nam, khai thác nguồn nước dưới đất phục vụ cho hoạt động của Khu du lịch Vạn Chài
Ngày ban hành 03/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4808_signed.pdf
 Trở về trang trước