4621/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4621/QĐ-UBND
Cho Công ty TNHH May Tùng Phương thuê đất và chuyển hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu Tùng Phương tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 17/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT711060724-11-20211637081757348_(giangld)(16.11.2021_17h30p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước