4365/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4365/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT444779763-11-20231700204608952_(giangld)(20.11.2023_11h57p01)_signed.pdf
 Trở về trang trước