3570/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3570/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xi măng Long Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/09/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3570.signed.pdf
 Trở về trang trước