14241/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14241/UBND-CN
Chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại dịch vụ tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hoá.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT556068754-9-20211631180224237_liemmx_14-09-2021-14-37-49_signed.pdf
 Trở về trang trước