4607/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4607/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất xưởng chế biến tinh bột dong và sắn từ 900 tấn sản phẩm/năm lên 3.000 tấn sản phẩm/năm tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa của Hộ kinh doanh Hà Ngọc Sơn
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4607.signed.pdf
 Trở về trang trước