1734/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1734/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Samex tại xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống của Công ty cổ phần nông nghiệp Samex Nông Cống
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT539058045-5-20231684407036662_(giangld)(22.05.2023_16h03p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước