11413/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11413/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị khai thác cây phù trợ trong rừng trồng thuộc đối tượng rừng phòng hộ có nguồn gốc đầu tư từ các Chương trình: 327,661 và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại Ban quản lý rừng phòng hộ Như Thanh
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT540611990-8-20221659520104184_(tungct)(04.08.2022_13h48p17)_signed.pdf
 Trở về trang trước