2599/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2599/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao New Hope Đồng Thịnh tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc
Ngày ban hành 28/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT909194828-7-20221658392557696_(giangld)(28.07.2022_14h10p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước