11265/UBND-VX
Chi tiết văn bản
11265/UBND-VX
Không ban hành Quy định phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 19/09/2017
Người ký Phạm Đình Minh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c11265_signed.pdf
 Trở về trang trước