14063/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
14063/UBND-KTTC
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT791231010-9-20221663812019719_(hoangmc)(22.09.2022_10h14p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước