85/GP-UBND
Chi tiết văn bản
85/GP-UBND
Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát số 177 đoạn sông Mã thuộc xã Thiết Ống, huyện Bá Thước đối với Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ.
Ngày ban hành 18/07/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT182360981-7-20221656932075624trangnt05.07.2022_17h11p27_giangld_16-07-2022-02-46-20_signed.pdf
 Trở về trang trước