3057/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3057/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công cụ tính toán hỗ trợ tham mưu chỉ đạo, điều hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT697650801-7-20201596166506175_quyennd_31-07-2020-14-31-48_signed.pdf
 Trở về trang trước