14236/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14236/UBND-NN
Giao tham mưu thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Bến En, giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT358063213-9-20211631524885919_(tungct)(14.09.2021_14h18p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước