532/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
532/QĐ-UBND
Điều chỉnh Điều 1 Quyết định 2438/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về việc cho Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp dịch vụ, hội nghị và sự kiện tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT368779428-2-20211612162711496tungct02.02.2021_08h25p41_giangld_08-02-2021-14-17-44_signed.pdf
 Trở về trang trước