1554/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1554/UBND-VX
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1554_signed.pdf
 Trở về trang trước