1958/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1958/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp Đại Dương tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT841830355-6-20211622543993291_(giangld)(08.06.2021_11h34p00)_signed.pdf
 Trở về trang trước