5724/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5724/UBND-CN
Giao tham mưu sử dụng đấu nối cửa hàng xăng dầu Yên Giang, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định vào ĐT.516B
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT686865498-4-20211619581525962_(trangnt)(01.05.2021_16h14p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước