16308/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16308/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Thịnh Đạt.888 về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT928727066-11-20201605760453689_dinhquanghung_20-11-2020-08-08-55_signed.pdf
 Trở về trang trước