3326/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3326/QĐ-UBND
Quyết định về việc hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT661208408-9-20231694604159981vietdn15.09.2023_10h03p49_thinv_17-09-2023-11-50-21_signed.pdf
 Trở về trang trước