553/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
553/QĐ-UBND
Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d553_signed.pdf
 Trở về trang trước