2/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2/QĐ-UBND
Điều chỉnh một phần nội dung Điều 1, Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 02/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2.signed.pdf
 Trở về trang trước