10488/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10488/UBND-NN
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn xin thuê đất Mỏ đá vôi Yên Duyên, thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 13/08/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10488.signed.pdf
 Trở về trang trước