5/CT-UBND
Chi tiết văn bản
5/CT-UBND
Tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/03/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT308150573-3-20211615035590781trangnt07.03.2021_21h54p16_tuandm_08-03-2021-17-27-04_signed.pdf
 Trở về trang trước