2478/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2478/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu dân cư phía Đông đường CSEDP thuộc khu dân cư Tây Nam đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/06/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT747212589-6-20201593404322788chanth29.06.2020_13h16p11_liemmx_29-06-2020-14-20-52_signed.pdf
 Trở về trang trước