2239/UBND-NN
Chi tiết văn bản
2239/UBND-NN
Giao tham mưu lập báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT576184310-2-20211613725687596_tungct_22-02-2021-11-09-26_signed.pdf
 Trở về trang trước