2164/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2164/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Lán Tuyết nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện đầu tư dự án tại xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa.
Ngày ban hành 21/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT646714536-6-20221654138026611_(giangld)(20.06.2022_17h17p40)_signed.pdf
 Trở về trang trước