1374/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1374/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao - Trại gà thịt 4A tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh
Ngày ban hành 27/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT141911123-4-20211618950322656_(giangld)(26.04.2021_16h02p24)_signed.pdf
 Trở về trang trước