5621/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5621/UBND-CN
Giao tham mưu tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ quốc lộ thành đường địa phương
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT676874135-4-20211619576012959_trangnt_29-04-2021-09-30-07_signed.pdf
 Trở về trang trước